Лого
Специјална болница за психијатријске болести “др. Славољуб Бакаловић” Вршац

Организационе јединице

О нама:

Болница у свом саставу има три организационе јединице:

1. Служба психијатрије, неуропсихијатрије;

2. Служба за специјалистичко-консултативне прегледе;

3. Служба за правне, економско-финансијске послове, техничке и друге сличне послове.

Служба психијатрије, неуропсихијатрије у свом саставу има:

- 16 стационарних одељења :

Одељење „Б“

Одељење „Ц“
Одељење „Т“
Одељење „Н“
Одељење „Ф ...