Лого
Специјална болница за психијатријске болести “др. Славољуб Бакаловић” Вршац

Организационе јединице

О нама:

Специјална болница за психијатријске болести "др Славољуб Бакаловић" са капацитетом од 900 постеља је једна од највећих психијатријских институција у Србији.

Унутрашња организација обухвата три организационе јединице :

1. Служба психијатрије и неуропсихијатрије
2. Служба за специјалистичко-консултативне прегледе
3. Служба за правне, економско-финансијске послове, техничке и друге послове

У оквиру амбулантно специјалистичке службе ...